Miljøregnskab

Ressourcespild er en væsentlig faktor i enhver produktion. Det giver næsten altid en økonomisk gevinst at øge fokus på input og output af råvarer, vand og energi samt affald og spildevand.

I bliver i stand til at reagere hurtigt ved udsving, og I får bedre forudsætninger for at optimere forbruget ved at holde miljøregnskabet ajour med løbende bogføring og forholde sig til nøgletallene.

Fordele ved miljøregnskabet:

  • Et overskueligt og effektivt redskab til belysning af udsving i ressourceforbruget og uønsket ressourcespild.
  • I får et værdifuldt prioriteringsgrundlag for den fremtidige indsats.
  • Økonomisk gevinst ved øget fokus på uønsket ressourcespild.
  • Medarbejderne bliver mere ansvarsbevidste i forhold til ressourcer, reparationer og vedligeholdelse.
  • Et godt alternativ til de certificerede styringsredskaber, der ofte kræver store investeringer.

Hør hvad I kan få ud af et effektivt miljøregnskab ved at kontakte BS MAKS.

 

BS MAKS | CVR: 31518946 | Kæragervej 2, Ajstrup, 9560 Hadsund I Mobil 61 18 06 08  | Tlf.: 86 47 05 08