Arbejdsinstrukser

I kan sikre, at den enkelte medarbejder kender til og er bevidst om virksom-hedens interne og eksterne miljøkrav, arbejdsmiljøkrav og kvalitetskrav. Det sker bedst ved at sammenfatte alle gældende regler, krav og retningslinjer i én fælles instruks for både miljø, arbejdsmiljø og kvalitet.

I får en række fordele ved at lade BS MAKS udarbejde arbejdsinstrukser i virksomheden:

  • En skriftlig instruks, så alle medarbejdere får de samme oplysninger om den enkelte arbejdssituation.
  • Et effektivt opslagsværk til nyansatte.
  • Forebyggelse af arbejdsulykker.
  • Ingen daglige diskussioner om, hvorvidt der skal anvendes særlige værnemidler, hvor affaldet skal placeres eller hvordan kvaliteten skal være.

Kontakt BS MAKS for at høre mere om, hvad arbejdsinstrukser kan gøre for din virksomhed.

 

BS MAKS | CVR: 31518946 | Kæragervej 2, Ajstrup, 9560 Hadsund I Mobil 61 18 06 08  | Tlf.: 86 47 05 08