Miljøkortlægning

Få det komplette overblik gennem en kortlægning af virksomhedens miljø- og arbejdsmiljøforhold. Kortlægningen afdækker, hvilke krav både myndigheder og kunder har til jeres miljøforhold og arbejdsmiljø. I får en detaljeret viden om alle led i virksomheden og dokumentation for omfanget og arten af de påvirkninger, der hænger sammen med jeres produkter og processer. Det kan være værdifuld information i den strategiske planlægning.

I får fokus på de væsentligste miljø- og arbejdsmiljømæssige problemstillinger ved at gennemføre en kortlægning, så I i højere grad kan arbejde proaktiv på at forbedre forholdene. Det giver jer mulighed for at forbedre jeres processer og arbejdsmetoder. Desuden giver et aktivt arbejde med jeres miljø og arbejdsmiljø mulighed for at sikre og tiltrække arbejdskraft i fremtiden.

En kortlægning af virksomhedens miljø- og arbejdsmiljøforhold giver mulighed for at indarbejde et styringssystem, der passer til virksomheden.

Det gør jer i stand til at

  • arbejde tættere sammen med medarbejderne for at nå virksomhedens mål
  • indgå i tættere samarbejde med kunder og leverandører
  • optimere produktionen – via registrering af nøgletal kan virksomheden på sigt spare mange penge og være en mindre belastning for miljøet
  • markedsføre virksomheden og jeres produkter med en skarpere miljøprofil. I forbedrer herved jeres strategiske markedsposition
  • udarbejde mere produktionsorienterede procedurer

Kontakt BS MAKS for at høre mere om fordelene ved en kortlægning af jeres miljø og arbejdsmiljø.

 

BS MAKS | CVR: 31518946 | Kæragervej 2, Ajstrup, 9560 Hadsund I Mobil 61 18 06 08  | Tlf.: 86 47 05 08